مرسدس بنز

شرکت بنز از ابتدا تا 2023

تاریخچه شرکت بنز شرکت بنز (Mercedes-Benz) سال تاسیس بنز به 1926 بر میگردد، اما تاریخچه شرکت بنز به سال‌ های قبل از تأسیس رسمی برمی‌گردد. در ادامه، تاریخچه تأسیس شرکت بنز و اولین خودروهای تولیدی ادامه مطلب