سازمان سنجش

سایت سازمان سنجش برای ثبت نام آزمون استخدامی و کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور، به عنوان اصلی‌ترین مجموعه مسئول برگزاری انواع آزمون‌ها در سطح کشور شناخته می‌شود. در گذشته، این سازمان تنها به برگزاری آزمون کنکور متمرکز بود، اما اکنون وظیفه برگزاری آزمون‌های متعددی از ادامه مطلب

خروج از نسخه موبایل